logo

Instruktioner 

Anmälan om anslutning

 

Fackförbundet Pro

 

Fackföreningsavgiftens inkasseringsavtal

Fackförening nummer 022

   

Personuppgifter
 
Personbeteckning
Efternamn
Förnamn
Tilltalsnamn
Adress
Adress
Postnummer
Postanstalt
Mobiltelefon
Telefon till arbete
Hemtelefon
E-post
Sekundär e-post:
 Mina adressuppgifter får överlåtas till samarbetspartners för tjänster som stöder Pros medlemsförmåner och kärriärer.
Modersmål
Utbildningsnivå
Examen
Annan, vilken?
Uppgifter om anställningsförhållandet
 
Yrke/uppgift
Yrke/uppgift
Arbetsgivarens bransch
Arbetsgivarens namn
FO-nummer
Uppgifter om anställningsförhållandet
 
Arbetsplatsens/enhetens namn
Arbetsplatsens/enhetens näradress
Arbetsplatsens/enhetens postnummer
Arbetsplatsens/enhetens postanstalt
Anställningsförhållandet började (dd.mm.åå)
Arbetstid per vecka (bara i siffror, t.ex. 40)
Anställningsförhållandet
Lön per månad (bara i siffror, t.ex. 3000)
Ägandeandel i arbetsgivarföretag  

Lag 

 
Jag eller någon familjemedlem har andelar i arbetsgivarföretag
Ja Nej
Medlemskap
 
Jag önskar att mitt medlemskap börjar (dd.mm.åå)
Förening
Den riksomfattande föreningens eventuella fackavdelning
Det tidigare fackförbundets och den tidigare arbetslöshetskassans officiella namn och medlemstid:
  Jag befullmäktigar förbundet att säga upp mitt medlemskap i den tidigare arbetslöshetskassan/det tidigare förbundet
Uppgifter på den som sköter inkasseringen(löneadministration):
Till denna adress skickar vi anvisningar och referenser för inkasseringen
Uppgifter på kontaktpersonen
Namn  
Telefon  
E-post  
Företagets/redovisningsbyråns/löneadminstrationens namn  
Adressuppgifter  
Inkasseringen börjar  


Medlemsavgiftens betalningssätt
 
Arbetsgivaren avdrar medlemsavgiften från lönen
    Kom ihåg att skriva ut inkasseringsblanketten åt arbetsgivaren
Jag betalar medlemsavgiften själv
Jag vill utnyttja medlemsavgiftserbjudandet på diamantnivån och det har gått högst sex månader sedan min yrkesinriktade examen. Jag utexaminerades . Jag betalar medlemsavgiften själv.
Anslutningsbekräftelse
 
  Jag ansluter mig till Fackförbundet Pro och Arbetslöshetskassan Pro.
 
Datum 18.01.2020
Underskrifter
 
Arbetsgivaren och arbetstagaren har idag avtalat om inkassering av fackföreningsavgiften.
Detta avtal träder i kraft f.o.m den hela inkasseringsperiod som efterföljer arbetsgivarens underskrivningsdatum tills vidare.
Arbetstagaren kan säga upp avtalet genom ett skriftligt uppsägningsmeddelande till arbetsgivaren.
Med denna fullmakt upphävs eventuellt tidigare uppgjort inkasseringsavtal.
 
   
Datum  
   
Medlemmens underskrift Arbetsgivarens eller löneadministrationens underskrift
 
 
Av den undertecknade blanketten ges kopia åt medlemmen och förbundet.
 
Fackförbundet Pro
PB 183, 00181 HELSINGFORS
jasenasiat@proliitto.fi
Fax 09 1727 3330
Tfn 09 1727 3390
www.proliitto.fi